İŞ HAYATINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Eğer başarının herhangi bir sırrı varsa bu diğer insanın görüş noktasını anlama ve olayları kendi açınızdan görebildiğiniz kadar, onun açısından da görme yeteneğinizde yatmaktadır.

Henry Ford

AMAÇ

İş Hayatında Eleştirel Düşünme gelişim programının amacı, çalışanların alışmış oldukları kalıpları tekrarlamasını engellemek, önyargıların ve varsayımların yerine her türlü fikrin değerlendirildiği, akıl yürütme mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı bir düşünce biçimini aşılamaktır.

KAZANIMLAR

  • Önemli ve önemsiz bilginin ayrımı hakkında bilgi sahibi olunması
  • Karar verme sürecinde farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
  • Bilmenin ve kavramanın arasındaki farklılıkların paylaşılması
  • Problem çözme ve strateji oluşturma süreçlerine eleştirel bakış açısının eklenmesine yönelik yetkinlik ve uygulamalar katılımcıların temel kazançları olacaktır.

YÖNTEM :  Konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde işlenmektedir.

SÜRE: 1 ya da 2 gün

HEDEF KİTLE: Yöneticiler ve yönetici adayları

ÜCRET : Bilgi almak için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.