Büyük Şirketler Niçin Hata Yapar?

Noel Tichy, Michigan Üniversitesi’nde işletme profesörlüğü yaptığı zamanlarda ayrıca General Electric’te mucizevi değişimler gerçekleştiren Jack Welch’e de danışmanlık yapmaktaydı. Bilindiği gibi, Jack Welch işletme tarihinde en geniş değişim projesini gerçekleştirmiş ve GE’yi yeniden dünyanın en önemli kuruluşları arasına sokmayı başarmış bir liderdir. Noel Tichy’in, GE’nin bu stratejik değişim sürecini kaleme aldığı ‘’Kaderinizi Kontrol Edin, Yoksa Bunu Başkaları Yapar’’ ismini verdiği kitabı, bu büyük değişimin nasıl yapılabildiğine dair bize ipuçları vermektedir.

Kitabında Tichy, GE deneyiminden yola çıkarak, işe öncelikle şu üç soruyu sorarak başlamamız gerektiğini söylüyor:

  • Şu anda yaşadığımız durum nedir ?
  • İşletmenin temel problemi ve yaptığı hatalar neler ?
  • Dönüşümü gerçekleştirecek liderler kimler olabilir ?

Bakıldığında basit gibi duran bu sorulara verilecek cevaplar, bir işletmenin anlık durum değerlendirmesi yapabilmesine imkan sağlıyor. İlk iki sorunun cevabı detaylı bir durum analizine ulaşmamızı sağlıyor. Şu anda neredeyiz? Burada olmamıza neden olan yaptığımız doğrular ve yanlışlar neler? Son sorunun cevabı ise 360 derece feedback yönetimi ile işletme içinde yeni kültür yaratacak liderlerin belirlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tichy bu noktada dikkat edilecek olan hususların arasında, seçilecek kişinin kendi yanlışlıklarının sorumluluğunu üstlenebilecek olgunlukta olmasının önemli olduğunu söylüyor ve işletmelerde var olan problemlerin ve hataların çözüm reçetesinin temelini oluşturduğunun altını çiziyor. Yani değişimi gerçekleştirmek için seçilen liderlerin tutumu bir hayli önemli.

Amerikalı yönetim gurusu Gary Hamel’da bu konuya benzer olarak büyük şirketlerin neden hata yaptığını incelemiş ve bunun nedenlerini iki ana kategoride toplamış. Birincisini ‘’geçmişten kurtulmada yetersizlik’’ olarak tanımlıyor. Hamel’ın çıkarımlarından anlaşılıyor ki, eğer geçmişte benzersiz başarılar elde etmişseniz, mevcut durumunuzdan hoşnutsanız, büyük kaynak birikiminiz varsa, bundan sonraki başarılarınız için bu kaynakların yeterli olduğuna inanıyorsanız ve kaynaklarınız girişimciliğinizin önüne geçiyorsa, şirket olarak hazırlanın çok büyük başarısızlıklar sizi bekliyor olabilir. Bunun yanı sıra bu durumun tam tersi de aynen geçerli. Eğer geçmişte büyük başarısızlıklar elde etmişseniz, mevcut durumda artık hiçbir şeyi değiştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız yine büyük bir hata yapıp geçmişe takılı kalmış oluyorsunuz. Öncelikle oturup geçmişten kurtulmanın yollarını aramalısınız.

Hamel, ikinci temel nedeni, ’’geleceği yeniden oluşturmada yeteneksizlik’’ olarak belirtiyor. Bunu yaratan unsurları da, mevcut iş sisteminin fazla optimize edilmiş olması, son derece köşelendirilmiş, yeni fikirlere ve yaratıcılığa açık olmayan reçeteler, yeni yaklaşımlara açık olamama, geçmişteki başarıların mevcut stratejilere duyulan güveni perçinlemesi ve liderliğin yeniden yaratılamaması olarak listelemiş.

Tüm bunların ışığında, şirketlerin büyük hatalar yapmasının en önemli nedeni, geçmişteki stratejilerin getirdiği başarıların veya başarısızlıkların gelecekte de devam edeceğine dair duyulan inançta gizli olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki düşünüldüğünde bu çok hatalı bir düşüncedir, çünkü gelecek geçmişe hiç bir zaman benzemeyecektir. O halde yapılması gereken, yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmak, daha fazla deneme yaparak başarıları çeşitlendirmek, geçmiş hataları birer öğretiye dönüştürmek ve geleceği yaratma konusunda girişimci olup daha fazla risk almak olmalıdır.

Bahar Akın



İlgili Yazılar