Hatalar Nasıl Birer Öğrenme Araçına Dönüşür?

İş hayatında yapılan hatalar öğrenme süreçlerinin önemli birer parçasıdır. Çünkü yapılan hatalar el fenerleri gibi yaptığımız işi aydınlatarak, sürece daha fazla dikkat etmemizi sağlarlar. Hatanın kaynağını bulup problemi çözmeye çalışmak, şans eseri yapılmış bir doğrudan ya da ezberlenmiş bir bilgiden çok daha kıymetli olur. Bir tecrübeden öğrenilenler, okunmuş bir bilgiden çok daha kıymetlidir. Buna rağmen iş hayatında hatalar çoğu zaman iş süreçlerini destekleyici birer araç olarak kullanılmaz, hata yapılması istenmez hatta yapılan hatalar görmezden gelinip, yok sayılır. Öyle ki işletmelere dalga dalga yayılan bu yaklaşım, çalışanların yeni girişimler yapmasını baltaladığı gibi gelişmelerini de büyük oranda engeller.

Peki, iş hayatında yaşanan hataları birer öğretiye dönüştürebilmek için neler yapılabilir? İşletme sahipleri ya da yöneticiler bu hataları birer katma değere nasıl dönüştürebilir?

  • Hataları kitlenmiş gelişim sürecini açacak bir anahtar olarak görün

Çalışanlar, bir proje üzerinde çalışırken eğer o projenin hatalı çözüm yollarını deneyerek bulabilir ve bu farkındalıkla çözüme ulaşırlarsa, hazır halde sunulan cevaplardan çok daha büyük kazanımlar elde edebilirler. Bu çalışanların rutin işlerinin ötesinde bir odaklanma yaratır, yeni fikirlerin doğmasına, problemi farklı açılardan ele alınmasına fırsat verir. Bu yaklaşımda önemli olan, sadece çalışanların hatalarını düzeltmek değil aynı zamanda çalışanların bu hataların nedenini tanımlayıp anlayabilmelerini ve benzer bir durumda o hatadan bilinçli olarak kaçınabilmelerini sağlamaktır. Bu sayede bir kurum yaptığı hataların çözümünü derin bir şekilde kavrayıp, hatalarını bir kıymete dönüştürebilir.

  • Yapılan hataların üstesinden gelinebilmesi için girişimciliği artırın

Hataları öğrenme sürecinin en önemli parçası olarak gören bir işletmede, yaptığı bir hatayı fark edip düzelten bir çalışan kişisel bir başarı tecrübe eder. Çabalarının işletme için ne kadar değerli olduğunu ve yeteneklerinin nasıl geliştiğini doğrudan yaşayarak anlar. Böyle bir tecrübe çalışanın gelecekte, yeni şeyler denemesinde daha kararlı olmasına ve yaptığı iş için harcadığı çabanın anlamını kavramasına sebebiyet verir. Çünkü geçmişte yapılmış hataların meyvelerini almış, hataların olumlu sonuçlara ulaşmadaki anlamını çok iyi kavramıştır. İşletmenin her kademesine yayılabilecek bu anlayış ile çalışanlar çabalarını değerli birer tecrübeye dönüştürebilirler. Yenilikçiliği ve girişimciliği sözde değil özde desteklemek, süreçlerde hatalara yer açmak ile gerçekleşir. Yaptıkları ile fark yaratacağının bilincinde olan çalışanlar bu yaklaşım yoluyla geleneksel yöntemlerden çok daha fazla teşvik edilebilir.

  • Çalışanların hatalarını sahiplenin, çünkü onlarda sizin de payınız var

Hataları güzel yapan şey, sadece hata olmamalarıdır. Onlar aynı zamanda çok yönlü bir yol gösterici ve size bulunduğunuz yeri fark ettiren kılavuzlardır. Çalışanların yaptığı hatalar, işletmenin ve yöneticilerin de bulunduğu yer hakkında ipuçları verebilir. Hatalı uygulamaya neden olan yanlış fikirler, bilgi eksikliği ya da iletişim problemleri hakkında var olan eksiklikleri görmeyi sağlar. Hatalar, yönetici ile ekip, işletme ile çalışanlar arasında süregelen işlerin anlaşılıp anlaşılmama düzeyi hakkında da temel bilgi oluşturabilir. Eğer bu ipuçları kıymetli birer uyarı olarak gözüküp, değerlendirilebilirse kötü olduğu düşünülen bu hatalar, daha kötü hataların önleyicisi olup birer akıllı başarısızlığa dönüştürülebilir.

Bahar Akınİlgili Yazılar