Büyük Liderlerin Hatalara Yaklaşımı

Araştırmalar gösteriyor ki, büyük liderler sanılanın aksine hatalara daha ılımlı bir yaklaşım içerisindeler. Yönetimlerindeki kişilere gelişebilmeleri ve yaratıcı olabilmeleri için daha fazla fırsat tanıyorlar. Bu da o kişilere hata yapma özgürlüğü tanıdıkları anlamına geliyor. Hataya hoşgörüyle yaklaşan liderler, girişimciliği destekleyen, iş süreçlerini iyileştiren, çalışanların alınacak kararlara katılımını sağlayan ve firmaya olan bağlılığı artıran liderler olarak tanımlanıyor.

Hatalardan bir “ortak akıl üretmek”  ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmek işletmeler için olağanüstü sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle Silikon Vadisi’nde “hatalar burada hoşgörüyle karşılanır” denmesi boşuna değil. Dünyanın kuşkusuz en yaratıcı insanlarının bir arada çalıştığı Silikon Vadisi’nde, kişiler yaptıkları hataları başarı yolunda atılmış birer adım olarak gördükleri için başkalarıyla paylaşma konusunda da bir hayli rahatlar. Yaşayan belki de en yaratıcı insanlardan biri sayılan Bill Gates’de ”hataların” yeni şeyler yaratma sürecinin olmazsa olmazları olduğunu söylüyor ve Da Vinci’den ilham aldığını, yaratıcı ruhun temelinde, her şeyi denemek güdüsüsün ve merakının olması gerektiğini belirtiyor.

Çoğu kişinin bildiği gibi 3M firmasında Post-it‘ler bir hata sonucu bulunmuştur. Çok güçlü bir yapışkan icat edilmek istenirken tam aksine en zayıf yapıştırıcı icat edilmiştir. 3M şirketi, bunu bir başarısızlık olarak görmemiş, bu hatayı büyük bir değere dönüştürmeyi başarmıştır.  Bugün 3M’i dünyanın en büyük şirketlerinden biri yapan Post-it, şirketin yaratıcılığı destekleyen kültürünün bir sonucudur.

Hata yapmaktan korkup risk almamak yerine hata pahasına risk alma ve hatalardan öğrenme kültürünü uygulayanlardan biri de IBM’in kurucusu Thomas Watson’dır.

Rivayete göre bir gün Watson, şirketi yaklaşık 10 milyon dolar zarara uğratan yöneticisini yanına çağırır. Yaptığı hatadan dolayı tedirgin olan yöneticinin ‘’istifamı istiyorsunuz sanırım’’ demesi üzerine Thomas Watson’dan ders olarak okutulacak bir cevap gelir: ‘’Şaka yapıyor olmalısın, senin eğitimin için daha yeni 10 milyon dolar harcadık, hiç bir yere gidemezsin.’’

Watson’ın firmanın yönetim kuruluna “Hata yapan yöneticimi işten atacak kadar zengin değilim. Her hata bir tecrübedir. Biz de bu kez on milyon dolarlık bir ders aldık.” demesi kurumsal dünyada kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu hikaye bana Bülent Eczacıbaşı’nın hatalara yaklaşımını açıklayan bir cümlesini hatırlatır.

Şöyle der Eczacıbaşı: ‘’Kuracağınız sistemde başarısızlığa verilecek cezanın, hiçbir şey yapmayana verilen cezadan daha hafif olmasına dikkat edin.’’

Anlaşılan o ki büyük liderlerin yaklaşımı, hataları yönetmeyi, her hatayı kitlenmiş gelişim sürecini açacak birer anahtar olarak görmeyi ve onları bir kıymete dönüştürebilmeyi kapsıyor.

Bahar Akın


Most Recent Posts